Domek U Kardasia

Kalendarz rezerwacji

        [/wptab]

                                                                                                                      Rok 2024

 

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15 zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31
   

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8   /zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 sb zarezerwowane     zarez/zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
14   /zarezerwowane   /zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane    /zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
18 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
26
27
28 29            
 

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
   

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28nd
29
30
   

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1   /zarezerwowane     /zarezerwowane   /zarezerwowane    /zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30czw    /zarezerwowane    /zarezerwowane    /zarezerwowane   /zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie………………… 4. Na bezsień izbie…………….
1 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14 zarezerwowane zarezerwowane
15 sb   zarezerwowane   zarezerwowane    /zarezerwowane   /zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
22 sb zarezerwowane zarezerwowane   / zarezerwowane   / zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane/ zarez. zarezerwowane/zar. zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
16 zarezerwowane/zarezerw. zarezerwowane/zarezerw.
17 sb zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane/
23 zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerwowane zarezerwowane
25 nd zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane/ zarezerwowane/
27
28
29
30
31 sb

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31