Domek U Kardasia

Kalendarz rezerwacji

      [/wptab]

                                                                                                                      Rok 2023

dzień 1. bezsień izba ………………………… 2. Izba z kuchynią …………………….. 3. Na izbie ………………………………….. 4. Na bezsień izbie …………………………………..
1 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
2      /zarezerwowane
3 zarezerwowane
4 zarezerwowane
5 zarezerwowane
6 zarezerwowane
7sb zarezerwowane
8 nd zarezerwowane/
9
10
11
12
13   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
17
18
19
20
21
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb / zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
29 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
       

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane            /zarezerwowane        /zarezerwowane
12 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20
21
22
23
24
25
26 nd
27
28            

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 nd
6
7
8
9
10
11
12 nd
13
14
15
16
17
18
19 nd
20
21
22
23
24   /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 nd
3
4
5
6
7
8
9 nd
10
11
12
13
14
15
16 nd
17
18
19
20
21
22
23 nd
24
25
26
27
28
29            /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
4     /zarezerwowane      /zarezerwowane       /zarezerwowane       /zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8
9
10
11 zarezerwowane
12 zarezerwowane
13 zarezerwowane
14 nd
15
16
17
18
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
22
23
24
25
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
30 sb
31 nd

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie………………… 4. Na bezsień izbie…………….
1
2 zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
5
6
7 zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane
11  nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
12
13
14
15
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
19
20
21
22
23
24
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
14 zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane/ zarezerwowane/
18
19
20 nd
21
22
23
24
25
26
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 nd
4
5
6
7
8
9
10 nd
11
12
13
14
15
16
17 nd
18
19
20
21
22
23
24 nd
25
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28
29
30
31sb

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24
25
26 sb
27nd
28
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane