Domek U Kardasia

Kalendarz rezerwacji

Rok 2020

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane/ zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
3 zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
7 zarezerwowane
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane
11 sb zarezerwowane/
12 nd
13
14
15
16
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20  zarezerwowane
21  zarezerwowane
22 zarezerwowane
23  zarezerwowane
24  zarezerwowane
25 sb  zarezerwowane/
26 nd
27                                        /zarezerwowane                              / zarezerwowane                                 /zarezerwowane                                 /zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1  sob zarezerwowane
2 nd zarezerwowane/
3
4
5
6
7 pt                            zarezerwowane                zarezerwowane                     zarezerwowane                         zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
24
25
26
27
28 pt 29 sb zarezerwowane zarezerwowane/            

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
9
10
11
12
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16
17
18
19
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5 zarezerwowane
6 zarezerwowane
7 zarezerwowane/
8
9 sb zarezerwowane
10 nd zarezerwowane/
11
12
13
14
15
16 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18 zarezerwowane
19 zarezerwowane
20 zarezerwowane
21 zarezerwowane/
22 zarezerwowane
23 sb zarezerwowane
24 nd zarezerwowane/
25
26
27
28
29
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11  czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
15
16
17
18
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
22
23
24
25
26 zarezerwowane zarezerwowane
27 sb zarezerwowane zarezerwowane                                /zarezerwowane       /zarezerwowane
28nd zarezerwowane/ zarezerwowane/  zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane
9                /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd                        /zarezerwow. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerw./zarezerwow. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27   zarezerw. / zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7              /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezrewowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
23 nd  wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane
24 wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane
25 wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane
26 wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane
27 wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane wst.zarezerwowane
28 wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/ wst.zarezerwowane/
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane/
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30
31sb

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20nd
21
22 
23
24
25
26 sb
27nd
28
29
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

Rok 2021

   

dzień 1. bezsień izba     ………………………………. 2. Izba z kuchynią                     …………… 3. Na izbie      ……………………………. 4. Na bezsień izbie    ……………………..
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba ………………………………….. 2. Izba z kuchynią ………………………… 3. Na izbie  ……………………………….. 4. Na bezsień izbie ……………………….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pn
2 wt
3 śr
4 czw
5 pt
6 sob
7 nd
8 pn
9 wt
10 śr
11 czw
12 pt
13 sob
14 nd
15 pn
16 wt
17 śr
18 czw
19 pt
20 sob
21 nd
22 pn
23 wt
24 śr
25 czw
26 pt
27 sob
28 nd
29 pn
30 wt

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 śr
2 czw
3 pt
4 sob
5 nd
6 pn
7 wt
8 śr
9 czw
10 pt
11 sob
12 nd
13 pn
14 wt
15 śr
16 czw
17 pt
18 sob
19 nd
20 pn
21 wt
22 śr
23 czw
24 pt
25 sob
26 nd
27 pn
28 wt
29 śr
30 czw
31 pt

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 sob
2 nd
3 pn
4 wt
5 śr
6 czw
7 pt
8 sob
9 nd
10 pn
11 wt
12 śr
13 czw
14 pt
15 sob
16 nd
17 pn
18 wt
19 śr
20 czw
21 pt
22 sob
23 nd
24 pn
25 wt
26 śr
27 czw
28 pt
29 sob
30 nd

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27                                 /zarezerwowane                                 /zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane/ zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
3 zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
7 zarezerwowane
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane
11 sb zarezerwowane/
12 nd
13
14
15
16
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20  zarezerwowane
21  zarezerwowane
22 zarezerwowane
23  zarezerwowane
24  zarezerwowane
25 sb  zarezerwowane/
26 nd
27                                        /zarezerwowane                              / zarezerwowane                                 /zarezerwowane                                 /zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2 pn
3 wt
4 śr
5 czw
6 pt
7 sob
8 nd
9 pn
10 wt
11 śr
12 czw
13 pt
14 sob
15 nd
16 pn
17 wt
18 śr
19 czw
20 pt
21 sob
22 nd
23 pn
24 wt
25 śr
26 czw
27 pt
28 sob
29 nd
30 pn

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 wt
2 śr
3 czw
4 pt
5 sob
6 nd
7 pn
8 wt
9 śr
10 czw
11 pt
12 sob
13 nd
14 pn
15 wt
16 śr
17 czw
18 pt
19 sob
20 nd
21 pn
22 wt
23 śr
24 czw
25 pt
26 sob
27 nd
28 pn
29 wt
30 śr
31 czw

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pt
2 sob
3 nd
4 pn
5 wt
6 śr
7 czw
8 pt
9 sob
10 nd
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt
16 sob
17 nd
18 pn
19 wt
20 śr
21 czw
22 pt
23 sob
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw
29 pt
30 sob

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2 pn
3 wt
4 śr
5 czw
6 pt
7 sob
8 nd
9 pn
10 wt
11 śr
12 czw
13 pt
14 sob
15 nd
16 pn
17 wt
18 śr
19 czw
20 pt
21 sob
22 nd
23 pn
24 wt
25 śr
26 czw
27 pt
28 sob
29 nd
30 pn
31 wt