Domek U Kardasia

Kalendarz rezerwacji

 

Rok 2021

   

dzień 1. bezsień izba     ………………………………. 2. Izba z kuchynią                     …………… 3. Na izbie      ……………………………. 4. Na bezsień izbie    ……………………..
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
4
5
6
7
8 zarezerwowane
9 sb zarezerwowane
10nd zarezerwowane/
11
12
13
14
15
16sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień 1. bezsień izba ………………………………….. 2. Izba z kuchynią ………………………… 3. Na izbie  ……………………………….. 4. Na bezsień izbie ……………………….
1
2
3
4
5
6 sb
7nd
8
9
10
11
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/
15 zarezerwowane/ zarezerwowane/zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane
18 zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
22
23
24
25
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 zarezerwowane
3 zarezerwowane
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19 zarezerwowane
20 sb zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29 zamknięte
30 zamknięte

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 sb zamknięte
2 nd zamknięte
3 zamknięte
4
5
6
7 zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13
14 zarezerwowane
15 sb zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28 zarezerwowane
29 sb  zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd  zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 sb zarezerw./ zarezerw./ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6 nd zarezerwowany
7 zarezerwowany
8 zarezerwowany
9 zarezerwowany
10 zarezerwowany
11 zarezerwowane zarezerw./zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane
12 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/zarezerw zarezerwowane/zarezerw.
14 zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
21 zarezerwowane
22 zarezerwowane/
23
24
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
29 zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba………………………                 . 2. Izba z kuchynią…………………….     . 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane
3 sb                /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12                    /zarezerwo. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerw./ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23                        /zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
24 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 nd zarezerw./ zarezerw. zarezerw./ zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
26   zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 sb  zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd zarezerwowane zarezerw./zarezerw. zarezerw./zarezerw.
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarezerw. zarezerwowane/zarezerw.
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane/         zarezerw. / zarezerwowane zarezerwowane/
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 pt zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
28sb zarezerwowane
29 nd zarezerwowane/
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6
7
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
17         /zarezerw.            /zarezerw.           /zarezerw.             /zarezerw.
18 sb  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18
19
20
21
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
25
26
27
28           / zarezerw.              / zarezerw.            / zarezerw.            /zarezerw.
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31  nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./
3
4
5
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 sb wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd wst. zarezerwowane wst. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 wst. zarezerwowane/ wst. zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/
28
29
30                   /zarezerw.                  /zarezerw.                   /zarezerw.               /zarezerw.
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

                                                                                                                      Rok 2022

dzień 1. bezsień izba ………………………… 2. Izba z kuchynią …………………….. 3. Na izbie ………………………………….. 4. Na bezsień izbie …………………………………..
1 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16nd
17
18
19
20
21
22sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14 zarezerwowane
15 zarezerwowane
16 zarezerwowane
17 zarezerwowane
18 zarezerwowane
19 sb zarezerwowane
20 nd zarezerwowane/
21
22             /zarezerw.                 /zarezerw.
23 zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane
26 sb zarezerwowane zarezerwowane
27 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
28            

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7 sb
8nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie………………… 4. Na bezsień izbie…………….
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11  czw
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28nd
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22sb
23 nd
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30
31sb

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20nd
21
22
23
24
25
26 sb
27nd
28
29
30
31