Domek U Kardasia

Kalendarz rezerwacji

 

Rok 2019

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 wt   zarezerwowane/   zarezerwowane/   zarezerwowane/   zarezerwowane/
2 śr
3 czw
4 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 sob zarezewowane/ zarezerw.wyjazd/ zarezerw. wyjazd/
6 nd
7 pn
8 wt
9 śr
10 czw
11 pt
12 sob                            /zarezerwowane
13 nd zarezerwowane
14 pn zarezerwowane
15 wt zarezerwowane
16 śr zarezerw./
17 czw
18 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerw./ zarezerwowane zarezerw./ zarezerw./
21 pn  zarezerwowane  zarezerw/zarezerw.  zarezerwowane  zarezerwowane
22 wt  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
23 śr  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
24 czw  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
25 pt  zarezerwowane/zarezerwow.  zarezerwowane/zarezerwow.  zarezerwowane/  zarezerwowane/
26 sob zarezerwowane zarezerwowane
27 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
28 pn
29 wt
30 śr
31 czw

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pt zarezerwowane
2 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 nd zarezerw./ zarezerwowane zarezerwow./
4 pn zarezerwowane
5 wt zarezerwowane
6 śr zarezerwowane/
7 czw
8 pt
9 sob
10 nd zarezerwowane
11 pn zarezerwowane
12 wt zarezerw/
13 śr
14 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sob zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
17 nd zarezerwowane
18 pn zarezerwow./
19 wt
20 śr
21 czw
22 pt
23 sob
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pt
2 sob
3 nd
4 pn
5 wt
6 sr
7 czw
8 pt  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
9 sob  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane  zarezerwowane
10 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt
16 sob
17 nd
18 pn
19 wt
20 sr
21 czw
22 pt
23 sob
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw
29 pt
30 sob
31 nd

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pn
2 wt
3 śr
4 czw
5 pt
6 sob
7 nd
8 pn
9 wt
10 śr
11 czw
12 pt
13 sob
14 nd
15 pn
16 wt
17 śr
18 czw
19 pt
20 sob
21 nd
22 pn zarezerwowane
23 wt zarezerwowane
24 śr zarezerwowane
25 czw zarezerwowane
26 pt zarezerwowane zarezerwowane
27 sob zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane/ zarezerwowane
29 pn zarezerwowane
30 wt zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane
2 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6 pn zarezerwowane zarezerwowane
7 wt zarezerwowane zarezerwowane
8 śr zarezerwowane/ zarezerwowane/
9 czw
10 pt zarezerwowane zarezerwowane
11 sob zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
13 pn
14 wt
15 śr
16 czw
17 pt
18 sob
19 nd
20 pn
21 wt
22 śr
23 czw
24 pt
25 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
27 pn
28 wt
29 śr
30 czw
31 pt

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 sob
2 nd
3 pn
4 wt
5 śr
6 czw
7 pt
8 sob Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane
9 nd Zarezerwowane/ Zarezerwowane/ Zarezerwowane/ Zarezerwowane/
10 pn
11 wt
12 śr
13 czw
14 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 pn
18 wt
19 śr
20 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
24 pn
25 wt
26 śr
27 czw zarezerwowane
28 pt zarezerwowane
29 sob zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pn zarezerwowane zarezerwowane
2 wt zarezerwowane zarezerwowane
3 śr zarezerwowane zarezerwowane
4 czw zarezerwowane zarezerwowane
5 pt zarezerwowane zarezerwowane
6 sob zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane zarezerwowane
8 pn zarezerwowane zarezerwowane
9 wt zarezerwowane zarezerwowane
10 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 pn zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 śr zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 sob zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
22 pn zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
23 wt zarezerwowane zarezerwowane
24 śr zarezerwowane zarezerwowane
25 czw zarezerwowane zarezerwowane
26 pt zarezerwowane zarezerwowane
27 sob zarezerwowane zarezerwowane
28 nd zarezerwowane zarezerwowane
29 pn                                   /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 śr  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 czw  zarezerwowane
2 pt  zarezerwowane zarezerwowane
3 sob                               /zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/  zarezerwowane zarezerwowane/
5 pn  zarezerwowane  zarezerwowane
6 wt  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane     zarezerwowane
7 śr  zarezerwowane  zarezerwowane   zarezerw. /zarezerwowane  zarezerwowane./zarezerwowane
8 czw  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 pt  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 sob  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 nd  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 pn  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 wt  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 śr  zarezerwowane  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 czw  zarezerwowane  zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
16 pt  zarezerwowane/zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
19 pn                                      /zarezerwowane    zarezerwowane  /zarezerwowane                                /zarezerwowane                                /zarezerwowane
20 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 czw zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23 pt zarezerwowane zarezerwowane
24 sob zarezerwowane zarezerwowane
25 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
26 pn
27 wt
28 śr zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
2 pn
3 wt
4 śr
5 czw
6 pt
7 sob zarezerwowane zarezerwowane
8 nd zarezerwowane zarezerwowane
9 pn zarezerwowane zarezerwowane
10 wt zarezerwowane zarezerwowane
11 śr zarezerwowane zarezerwowane
12 czw zarezerwowane zarezerwowane
13 pt zarezerwowane zarezerwowane
14 sob zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane zarezerwowane
16 pn zarezerwowane zarezerwowane
17 wt zarezerwowane zarezerwowane
18 śr zarezerwowane zarezerwowane
19 czw zarezerwowane/ zarezerwowane/
20 pt zarezerw./ zarezerw./
21 sob
22 nd
23 pn
24 wt
25 śr
26 czw
27 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 nd zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./ zarezerw./
30 pn

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 wt
2 śr
3 czw
4 pt
5 sob
6 nd
7 pn
8 wt
9 śr
10 czw
11 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
14 pn
15 wt
16 śr
17 czw
18 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
21 pn
22 wt
23 śr
24 czw
25 pt
26 sob
27 nd
28 pn
29 wt
30 śr
31 czw

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pt
2 sob
3 nd
4 pn
5 wt
6 śr
7 czw
8 pt
9 sob
10 nd
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18 pn
19 wt
20 śr
21 czw
22 pt
23 sob
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw
29 pt
30 sob

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2 pn
3 wt
4 śr
5 czw
6 pt
7 sob
8 nd
9 pn
10 wt
11 śr
12 czw
13 pt
14 sob
15 nd
16 pn
17 wt
18 śr
19 czw
20 pt
21 sob
22 nd 
23 pn
24 wt
25 śr
26 czw
27 pt
28 sob zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 pn zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

 

Rok 2020

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 śr zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
3 czw
4 pt
5 sob
6 nd
7 pn
8 wt
9 śr
10 czw
11 pt
12 sob
13 nd
14 pn
15 wt
16 śr
17 czw
18 pt
19 sob
20 nd
21 pn
22 wt
23 śr
24 czw
25 pt
26 sob
27 nd
28 pn
29 wt
30 śr
31 czw

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pt
2 sob
3 nd
4 pn
5 wt
6 śr
7 czw
8 pt
9 sob
10 nd
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt
16 sob
17 nd
18 pn
19 wt
20 śr
21 czw
22 pt
23 sob
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pt rezerwacja
2 sob
3 nd
4 pn
5 wt
6 sr
7 czw
8 pt
9 sob
10 nd
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt
16 sob
17 nd
18 pn
19 wt
20 sr
21 czw
22 pt
23 sob
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw
29 pt
30 sob
31 nd

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pn
2 wt
3 śr
4 czw
5 pt
6 sob
7 nd
8 pn
9 wt
10 śr
11 czw
12 pt
13 sob
14 nd
15 pn
16 wt
17 śr
18 czw
19 pt
20 sob
21 nd
22 pn
23 wt
24 śr
25 czw
26 pt
27 sob
28 nd
29 pn
30 wt

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 śr
2 czw
3 pt
4 sob
5 nd
6 pn
7 wt
8 śr
9 czw
10 pt
11 sob
12 nd
13 pn
14 wt
15 śr
16 czw
17 pt
18 sob
19 nd
20 pn
21 wt
22 śr
23 czw
24 pt
25 sob
26 nd
27 pn
28 wt
29 śr
30 czw
31 pt

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 sob
2 nd
3 pn
4 wt
5 śr
6 czw
7 pt
8 sob
9 nd
10 pn
11 wt
12 śr
13 czw
14 pt
15 sob
16 nd
17 pn
18 wt
19 śr
20 czw
21 pt
22 sob
23 nd
24 pn
25 wt
26 śr
27 czw
28 pt
29 sob
30 nd

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pn
2 wt
3 śr
4 czw
5 pt
6 sob
7 nd
8 pn
9 wt
10 śr
11 czw
12 pt
13 sob
14 nd
15 pn
16 wt
17 śr
18 czw
19 pt
20 sob
21 nd
22 pn
23 wt
24 śr
25 czw
26 pt
27 sob
28 nd
29 pn zarezerwowane
30 wt zarezerwowane
31 śr zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 czw zarezerwowane
2 pt zarezerwowane
3 sob zarezerwowane
4 nd zarezerwowane
5 pn zarezerwowane zarezerwowane
6 wt zarezerwowane zarezerwowane
7 śr zarezerwowane zarezerwowane
8 czw zarezerwowane zarezerwowane
9 pt zarezerwowane zarezerwowane
10 sob zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane zarezerwowane
12 pn zarezerwowane zarezerwowane
13 wt zarezerwowane zarezerwowane
14 śr zarezerwowane zarezerwowane
15 czw zarezerwowane zarezerw.wyjazd/
16 pt zarezerwowane/
17 sob
18 nd
19 pn
20 wt
21 śr
22 czw
23 pt
24 sob
25 nd
26 pn
27 wt
28 śr
29 czw
30 pt
31 sob

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2 pn
3 wt
4 śr
5 czw
6 pt
7 sob
8 nd
9 pn
10 wt
11 śr
12 czw
13 pt
14 sob
15 nd
16 pn
17 wt
18 śr
19 czw
20 pt
21 sob
22 nd
23 pn
24 wt
25 śr
26 czw
27 pt
28 sob
29 nd
30 pn

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 wt
2 śr
3 czw
4 pt
5 sob
6 nd
7 pn
8 wt
9 śr
10 czw
11 pt
12 sob
13 nd
14 pn
15 wt
16 śr
17 czw
18 pt
19 sob
20 nd
21 pn
22 wt
23 śr
24 czw
25 pt
26 sob
27 nd
28 pn
29 wt
30 śr
31 czw

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 pt
2 sob
3 nd
4 pn
5 wt
6 śr
7 czw
8 pt
9 sob
10 nd
11 pn
12 wt
13 śr
14 czw
15 pt
16 sob
17 nd
18 pn
19 wt
20 śr
21 czw
22 pt
23 sob
24 nd
25 pn
26 wt
27 śr
28 czw
29 pt
30 sob

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2 pn
3 wt
4 śr
5 czw
6 pt
7 sob
8 nd
9 pn
10 wt
11 śr
12 czw
13 pt
14 sob
15 nd
16 pn
17 wt
18 śr
19 czw
20 pt
21 sob
22 nd
23 pn
24 wt
25 śr
26 czw
27 pt
28 sob                                             /zarezerwowane                                             / zarezerwowane                                        /zarezerwowane                                       /zarezerwowane
29 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 pn zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 wt zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane