Domek U Kardasia

Kalendarz rezerwacji

    [/wptab]

                                                                                                                      Rok 2022

dzień 1. bezsień izba ………………………… 2. Izba z kuchynią …………………….. 3. Na izbie ………………………………….. 4. Na bezsień izbie …………………………………..
1 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
3
4
5
6
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
10
11
12
13
14
15 sb zarezerwowane zarezerwowane
16nd zarezerwowane zarezerwowane
17                  /zarezerwowane                /zarezerwowane zarezerwowane/zarezerw. zarezerwowane/zarezerw.
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
21
22sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
29 sb zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
31
       

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2         /zarezerw.               /zarezerw.
3 zarezerwowane zarezerwowane
4           /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
7 zarezerwowane
8 zarezerwowane
9 zarezerwowane
10 zarezerwowane
11           /zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane             /zarezerwowane                /zarezerwowane
12 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane/zarezerw. zarezerwowane/ zarezerwowane/zarezerw. zarezerwowane/zarezerw.
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18   zarez/zarezerwowane           /zarezerwowane         zarez. /zarezerwowane      zarez.  /zarezerwowane
19 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane
22             /zarezerw.                 /zarezerw. zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
28            

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28 planowany remont domu
29 planowany remont domu
30 planowany remont domu
31 planowany remont domu

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 planowany remont domu
2 sb planowany remont domu
3 nd planowany remont domu
4 planowany remont domu
5 planowany remont domu
6 planowany remont domu
7 planowany remont domu
8 planowany remont domu
9 sb planowany remont domu
10 nd planowany remont domu
11 planowany remont domu
12 planowany remont domu
13 planowany remont domu
14
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane/ zarezerwowane/ za/rezerwowane zarezerwowane/
19
20
21
22
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
25
26
27
28
29
30 sb          /zarezerwowany                         /zarezerwowany           /zarezerwowany            /zarezerwowany

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
2 zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany zarezerwowany
3 zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/ zarezerwowany/
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie………………… 4. Na bezsień izbie…………….
1
2
3
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
6
7
8
9
10
11  sb
12 nd
13
14
15
16 czw zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20
21
22
23
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
26 nd zarezerwowane
27 zarezerwowane/
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1    /zarezerwowane                       /zarezerwowane              /zarezerwowane
2 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5     /zarezerwowane   zarezrwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
11               /zarezerwowane            /  zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 sb zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
17 nd       /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane        /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
17 zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane             /zarezerwowane          /zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane   zarezerwowane  zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
22    /zarezerwowane       /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane
27 sb zarezerwowane zarezerwowane
28 nd            /zarezerwowane          /zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezer.     /zarezerw.   zarezerw. /zarezerwowane  zarezerw. /zarezerwowane   zarezerw.  /zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
5
6
7
8
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
12
13
14
15
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
19
20
21
22
23 zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerwowane zarezerwowane
25 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16 nd
17
18
19
20
21
22 sb
23 nd
24
25
26
27
28 zarezerwowane
29 sb zarezerwowane
30 nd zarezerwowane
31 zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane
2 zarezerwowane/
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30
31

[/wptab]

                                                                                                                      Rok 2023

dzień 1. bezsień izba ………………………… 2. Izba z kuchynią …………………….. 3. Na izbie ………………………………….. 4. Na bezsień izbie …………………………………..
1 sb
2 nd
3
4
5
6
7
8 sb
9 nd
10
11
12
13
14
15 sb
16nd
17
18
19
20
21
22sb
23 nd
24
25
26
27
28
29 sb
30 nd
31
       

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28            

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7 sb
8nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30 sb
31 nd

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie………………… 4. Na bezsień izbie…………….
1
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11  czw
12
13 sb
14 nd
15
16
17
18
19
20 sb
21 nd
22
23
24
25
26
27 sb
28nd
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 sb zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane
25 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20 nd
21
22
23
24
25
26 sb
27 nd
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23
24 sb
25 nd
26
27
28
29
30
31sb

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd
2
3
4
5
6
7 sb
8 nd
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20
21 sb
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 sb
6 nd
7
8
9
10
11
12 sb
13 nd
14
15
16
17
18
19 sb
20nd
21
22
23
24
25
26 sb
27nd
28
29
30
31