Domek U Kardasia

Kalendarz rezerwacji

      [/wptab]

                                                                                                                      Rok 2023

dzień 1. bezsień izba ………………………… 2. Izba z kuchynią …………………….. 3. Na izbie ………………………………….. 4. Na bezsień izbie …………………………………..
1 nd zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
2      /zarezerwowane
3 zarezerwowane
4 zarezerwowane
5 zarezerwowane
6 zarezerwowane
7sb zarezerwowane
8 nd zarezerwowane/
9
10
11
12
13   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
17
18
19
20
21
22 nd
23
24
25
26
27
28 sb / zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane   /zarezerwowane
29 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
       

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 nd zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane/zarezerwowane zarezerwowane/zarezerwowane            /zarezerwowane        /zarezerwowane
12 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
20
21
22
23
24
25
26 nd
27
28            

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5 nd
6
7
8
9
10
11
12 nd
13
14
15
16
17
18
19 nd
20
21
22
23
24   /zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 nd
3
4
5
6
7
8
9 nd
10
11
12
13
14
15
16 nd
17
18
19
20
21
22
23 nd
24
25
26
27
28
29
30 nd

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7 nd
8
9
10
11
12
13
14 nd
15
16
17
18
19
20
21 nd
22
23
24
25
26
27
28 nd
29
30 sb
31 nd

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie………………… 4. Na bezsień izbie…………….
1
2
3
4 nd
5
6
7
8
9
10
11  nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
13
14
15
16
17
18 nd
19
20
21
22
23
24
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarez. zarezerwowane/zarez.
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane/ zarezerwowane/
18
19
20 nd
21
22
23
24
25
26
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 nd
4
5
6
7
8
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
11
12
13
14
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18     /zarezerwowane
19 zarezerwowane
20 zarezerwowane
21 zarezerwowane
22 zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
25 zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 zarezerwowane/
28
29
30 sb zarezerwowane/ /zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane
4   zarezerwowane   zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 sb zarezerwowane zarezerwowane
8 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
9
10
11
12
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
16
17
18
19
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

[/wptab]

                                                                                                                      Rok 2024

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane
2
3
4
5
6 sb
7 nd
8
9
10
11
12
13 sb
14 nd zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 sb zarezerwowane zarezerwowane
21 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
22
23
24
25
26
27 sb
28 nd
29
30
31
       

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
14
15
16
17 sb
18 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
25 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
26
27
28 29            

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 sb
4 nd
5
6
7
8
9
10 sb
11 nd
12
13
14
15
16
17 sb
18 nd
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 nd
3
4
5
6
7
8
9 nd
10
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13
14
15
16 nd
17
18
19
20
21
22
23 nd
24
25
26
27
28
29
30 nd

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4
5
6
7 nd
8
9
10
11
12
13
14 nd
15
16
17
18
19
20
21 nd
22
23
24
25
26
27
28 nd
29
30 sb
31 nd

dzień                                    1. bezsień izba………………..                         2. Izba z kuchynią…………………..                 3.  Na izbie………………… 4. Na bezsień izbie…………….
1
2
3
4 nd
5
6
7
8
9
10
11  nd
12
13
14
15
16
17
18 nd
19
20
21
22
23
24
25 nd
26
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 nd zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane zarezerwowane
18 zarezerwowane zarezerwowane
19 zarezerwowane zarezerwowane
20 zarezerwowane zarezerwowane
21 zarezerwowane zarezerwowane
22 zarezerwowane zarezerwowane
23 nd zarezerwowane zarezerwowane
24 zarezerwowane zarezerwowane
25 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
26 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
27 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
28 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba………………………… 2. Izba z kuchynią…………………………. 3. Na izbie………………………………. 4. Na bezsień izbie………………..
1 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
4 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
6 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
7 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
8 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
11 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
12 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
13 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/zarez. zarezerwowane/zarez.
14 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
16 zarezerwowane zarezerwowane
17 zarezerwowane/ zarezerwowane/
18
19
20 nd
21
22
23
24
25
26
27 nd
28
29
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3 nd
4
5
6
7
8
9 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
10 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
11
12
13
14
15 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
16 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
17 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
18     /zarezerwowane
19 zarezerwowane
20 zarezerwowane
21 zarezerwowane
22 zarezerwowane
23 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
24 nd zarezerwowane/ zarezerwowane zarezerwowane/ zarezerwowane/
25 zarezerwowane
26 zarezerwowane
27 zarezerwowane/
28
29
30 sb zarezerwowane/ /zarezerwowane

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1 nd zarezerwowane zarezerwowane
2 zarezerwowane zarezerwowane
3 zarezerwowane zarezerwowane
4   zarezerwowane   zarezerwowane
5 zarezerwowane zarezerwowane
6 zarezerwowane zarezerwowane
7 sb zarezerwowane zarezerwowane
8 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/
9
10
11
12
13
14 sb
15 nd
16
17
18
19
20 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
21 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
22 nd zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/ zarezerwowane/
23
24
25
26
27
28 sb
29 nd
30
31

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2
3
4 sb
5 nd
6
7
8
9
10
11 sb
12 nd
13
14
15
16
17
18 sb
19 nd
20
21
22
23
24
25 sb
26 nd
27
28
29
30

dzień 1. bezsień izba 2. Izba z kuchynią 3. Na izbie 4. Na bezsień izbie
1
2 sb
3 nd
4
5
6
7
8
9 sb
10 nd
11
12
13
14
15
16 sb
17 nd
18
19
20
21
22
23 sb
24 nd
25
26
27
28
29 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
30 sb zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane
31 nd zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane